5 sentidos


 Temos 5 sentidos: VISTA, OÍDO, GUSTO, OLFATO e TACTO. Todos estes sentidos están en diferentes partes do corpo. A vista está nos ollos, o oído nas orellas, o gusto na lingua, o olfato no nariz e o tacto por toda a nosa pel.


Comentarios