Letra T


 Neste vídeo este extraterrestre amósanos como soa esta letra combinándoa coas vogais: TA, TE, TI, TO, TU. 

Comentarios