"Seres vivos y lo inerte"


 CAMALEÓN quere relacionarse coa súa amiga ROCA, pero non pode e iso teno moi apenado. Lévase unha gran sorpresa cando descubre que a ROCA é un ser inerte, o que desperta a súa curiosidade e o leva a aprender sobre as características dos seres vivos que os distinguen do inerte.


Comentarios